Ing. Daniela Štefancová

Audítor:
Číslo licencie: 20 SKAU

Daňový poradca:
Číslo licencie: 442/96

Súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo:
Evidenčné číslo znalca: 913436

Kontakt:

+421 32 6587381 Tel.
+421 32 6582170 Fax
+421 905 502873 Mobil

E-mail:
deacontn@deacontn.sk
stefanco@stefanco.sk