Ing. Jana Vojteková

Audítor:.
Číslo licencie: 19 SKAU

Daňový poradca:
Číslo licencie: 441/96

Súdny znalec v odbore Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo:
Evidenčné číslo znalca: 913802

Kontakt:

+421 32 6587381 Tel.
+421 32 6582170 Fax
+421 905 503200 Mobil

E-mail:
deacontn@deacontn.sk
vojtekova@vojtekova.sk